Gå til hjemmesiden

Dit privatliv

Behandling af personlige oplysninger kan få stor indflydelse på den pågældendes privatliv, fordi oplysninger kan føre til erhvervelse af mere følsom information. Disse såkaldte særlige oplysninger vedrører personoplysninger, der giver information om: religion eller livsanskuelse, race, politisk overbevisning, sexliv, medlemskab af en fagforening. ACSI Holding BV ønsker ikke sådanne oplysninger og ønsker altså heller ikke på nogen måde af behandle dem.

Personer, der besøger de af ACSI Holding BV administrerede websteder, har ret til beskyttelse af deres privatliv og personlige oplysninger, som indtastes på webstederne. Hvad enten det nu drejer sig om bestilling af en camping rejsefører eller bookning af en campingferie, så behandles Deres personlige oplysninger fortroligt. At vi prioriterer det højt fremgår af, at ACSI er registreret i henhold til den nederlandske lov om beskyttelse af personoplysninger. Kravene til registrerede organisationer vedrører især overdragelse af kunders personoplysninger til tredjemænd.

ACSI har overholdt sin forpligtelse til at give meddelelse i henhold til den hollandske lov om beskyttelse af personoplysninger [Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)] og er indskrevet under meddelelsesnummer m1205261 i administrationen hos nævnet til beskyttelse af personoplysninger [College Bescherming Persoonsgegevens] i Haag.

Ved at besvare nedenstående spørgsmål håber vi at kunne informere Dem om, hvordan ACSI behandler Deres personoplysninger.

Indholdsfortegnelse:

Hvorfor indsamles der information?

Information om besøgende på webstederne, administreret af ACSI, indsamles med henblik på:

  • så hurtigt og så godt som muligt at kunne betjene Dem
  • så godt som muligt at tilpasse ACSI’s produktudbud efter Deres ønsker
  • at behandle bestillinger og reservationer korrekt.

Hvilken information indsamles og hvorfor?

For at kunne betjene Dem bedst muligt indsamler vi statistisk information og personoplysninger. Nedenfor kan De læse, hvordan det sker.

Statistikker

Via dette websted måles almene oplysninger om besøgende og deres ’adfærd’ på denne site, f.eks. de mest søgte sider, og fra hvilket site en besøgende er kommet ind på dette websted. Disse oplysninger er ikke koblet til Deres navn eller adresse, og analyseres heller ikke på denne måde. Formålet med almene måleoplysninger er forbedring af (navigationen på og strukturen af) webstedet, men disse statistikker kan også bruges til at gøre det nemmere for besøgende at finde webstedet.

Behandling af personoplysninger

Med henblik på at kunne behandle bestillinger og reservationer korrekt gemmes nogle få oplysninger, som via dette websted, og til dette websted knyttede partner-sites, udfyldes af kunden selv. Det gælder også, når De på en anden måde har haft kontakt med ACSI, hvor De måske har bestilt en brochure, foretaget en bookning eller har bedt om information. Disse adresseoplysninger kan ACSI bruge, når der skal informeres om nye produkter og tjenester. For at undgå, at De modtager information om et produkt eller en tjeneste, som De ikke tidligere har udtrykt interesse for, forsøger ACSI at tage hensyn til Deres ønsker og interesser.

Upersonlige, anonyme oplysninger

Vi tillader, at tredjeparter (f.eks. AddThis, der gør det muligt at dele vores tilfredshed via sociale media, Google og Criteo) samler anonyme oplysninger, når du gør brug af deres applikationer. Det drejer sig om upersonlige, anonyme oplysninger, der for eksempel bliver indsamlet ved hjælp af cookies.

Yderligere information angående online privacy og reklamer finder du her. Der kan du også markere, om du på internettet ønsker at se online reklamer, der specielt er udvalgt til dig på basis af din surfing.

Til toppen

Hvad sker der med Deres oplysninger?

Personoplysninger, der af en kunde selv er blevet eller bliver udfyldt, bruges med henblik på, at:

  • behandle bestillinger og bookninger korrekt
  • informere om nye produkter og tjenester.

Til toppen

Hvad kan De gøre, hvis der er information, De ikke vil give eller modtage?

Hvis De ikke sætter pris på information om nye produkter og tjenester, kan De blot angive det på sider, hvor der bedes om personlig information.

Enhver kunde har endvidere ret til at nægte at medvirke til behandling af personoplysninger. Dette kan De tilkendegive over for ACSI Holding BV via kontaktformularen på dette websted.

Til toppen

Ansvarsfralæggelseserklæring

Til trods for den omhyggelige udarbejdelse af dette websted kan der ikke afledes nogen ret til information og/eller illustrationer, publiceret på dette websted. Alle priser på webstedet er i euro (€), og ret til (pris-)ændringer forbeholdes.

Det er muligt, at de på dette websted publicerede dokumenter og tilhørende grafiske fremstillinger indeholder tekniske ufuldkommenheder eller trykfejl. ACSI Holding BV forbeholder sig ret til selv, eller for campingpladserne, at gennemføre forbedringer og/eller ændringer i informationen. Hvis redaktionen gøres opmærksom på fejl, vil man forsøge at rette dem hurtigst muligt.

ACSI Holding BV påtager sig ikke ansvaret for problemer, der måtte opstå i forbindelse med brug af dette websted eller hertil knyttede websteder. ACSI Holding BV bærer under ingen omstændigheder ansvaret for særlig skade, indirekte skade eller følgeskade, eller nogen skade som følge af forhindring i at bruge webstedet, tab af information på grund af brug af eller præstationer af på dette websted tilgængelige dokumenter og information.

ACSI Holding BV tilstræber i videst muligt omfang at undgå afbrydelser på grund af tekniske fejl. Nogle data eller informationer på vores websted kan dog kreeres eller struktureres i filer eller filformater, der ikke er fejlfri.

Til toppen

På dette af ACSI Holding BV udgivne websted finder De en række links til andre websteder. ACSI bærer dog ikke ansvaret for personoplysninger, som De giver hos disse partnere. Læs på disse vore partneres websteder, hvordan disse websteder beskytter personlige oplysninger. Dette websted har links til websteder, der eksploiteres af andre parter end ACSI Holding BV. Sådanne koblinger eller links gives kun til orientering eller er en del af en betalende reklamekampagne. ACSI Holding BV øver ingen indflydelse på disse partneres websteder og bærer ikke ansvaret for indholdet.

Dernæst er der websteder, der via hyperlinks eller på anden måde henviser til dette websted. Disse websteder eksploiteres af andre parter end ACSI Holding BV. ACSI ønsker derfor ikke at bære nogen form for ansvar for personoplysninger, der gives til disse partnere. Læs på disse vore partneres websteder, med et hyperlink til dette websted, hvordan disse websteder beskytter personlige oplysninger.

Til toppen

Ændringer

ACSI forbeholder sig ret til at ændre i denne erklæring. Hvis De har spørgsmål eller bemærkninger til ACSI’s beskyttelse af personoplysninger, kan De sende dem til os ved at udfylde kontaktformularen.

ACSI Holding BV

Til toppen